OTВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА