Home » Распоред рада

Распоред рада

Rad u poliklinici 

Radno vreme Instituta je 07-19 časova. Rad u Odeljenju za specijalističko-konsultativne preglede odvija se preko specijalističkih ambulanti u dve smene, prepodnevnoj i poslepodnevnoj.

LEKARI:

Pre podne: od 7.30 do 14.30 časova

Posle podne: od 12.00 do 19.00 časova

Subota pre podne: od 7.30 do 14.30 časova

Subota posle podne: od 13.00 do 19.00 časova

Noć: od 19.00 do 7.30 narednog dana

Nedelja – dan: od 7.30 do 19.00 časova

HITNA SLUŽBA:

Ponedeljak – Petak: od 8.00 do 19.00 časova

Subota pre podne: od 8.00 do 13.00 časova

GLAVNE SESTRE:

Pre podne: od 7.00 do 15.00 časova

Jedna subota: od 7.00 do 14.00 časova

MEDICINSKE SESTRE (smenski rad):

Dan: 7.00 do 19.00 časova

Noć: 19.00 do 7.00 narednog dana

MEDICINSKE SESTRE (ostale):

Pre podne: od 7.00 do 15.00 časova

MEDICINSKE SESTRA U DNEVNOJ BOLNICI:

Pre podne: od 7.30 do 14.30 časova

ŠALTERSKA SLUŽBA:

Pre podne: od 7.00 do 14.30 časova

Posle podne: od 12.00 do 19.00 časova

Subota: od 7.00 do 14.30 časova

Za pregled je potrebno imati uput od nadležnog lekara, a bolesnici iz unutrašnjosti moraju imati overen uput od strane nadležnog Fonda.

Bolesnici koji prvi put dolaze u Institut za reumatologiju, a iz Beograda i okoline su, ne mogu telefonom zakazati pregled nego mora lekar iz Doma Zdravlja da zakaže prvi pregled preko IZIS-a.

Bolesnici koji imaju potrebu za hitnim pregledom i imaju uput sa naznakom „hitno“, koji moraju da iskoriste u roku 24h, mogu se pregledati u „hitnoj“ ambulanti Instituta, koje svakodnevno obavljaju preglede i prijem u bolnicu.  

Posle ambulantnih pregleda bolesnici odlaze po potrebi u laboratoriju ili rendgen kabinet i obavljaju dopunske preglede, pa tako dijagnostički obrađeni ponovo dolaze u ambulantu lekara specijaliste na kontrolni pregled, kada se postavlja odgovarajuća dijagnoza, savetuje ambulantno ili bolničko lečenje, u ovoj ili nekoj drugoj ustanovi.

Svi konsultativni pregledi u okviru Instituta (fizijatra, EMG, kapilaroskopija, osteodenzitometrija, ultrazvučni pregled), takođe se zakazuju.

raspored rada lekara reumatologa za  2020

raspored rada lekara fizijatra za  2020

Rad u stacionaru

Rad u stacionaru organizovan je kroz šest bolničkih odeljenja, u manjoj meri specijalizovanih za određene vrste bolesti. U okviru šestog kliničkog odeljenja nalazi se Odsek za dečiju reumatologiju.

Prijem na bolničko lečenje obavlja se preko prijemne ambulante („Hitna I“ ambulanta). Bolesnici sa indikacijama za prijem odmah se hospitalizuju, a u uslovima  odsustva slobodnih mesta, vrši se zakazivanje bolničkog lečenja pomoću jedinstvene liste čekanja. Kriterijumi formiranja liste čekanja za prijem na bolničko lečenje formirani su u skladu sa preporukama Ministarstva za zdravlje i usvojeni od strane Upravnog odbora Instituta.
Prilikom prijema na stacionarno lečenje bolesnik se upućuje na odgovarajuće bolničko odeljenje u zavisnosti od oboljenja i ordinirajućeg lekara. Na odeljenju pored interniste-reumatologa rade i specijalisti fizikalne medicine uz medicinske sestre i fizioterapeute, a na odseku dečije reumatologije radi pedijatrijski reumatolog, tako da su obrada i lečenje bolesnika timskog karaktera.
Konsultacije lekara drugih specijalnosti, (neurolog, hematolog) sprovode se u uslovima potrebnih indikacija, ili se bolesnik upućuje na drugu kliniku, odnosno poziva se lekar konsultat sa druge klinike.