Home » ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2019.година

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАБАВКА ФЛЕТ ПАНЕЛ ДЕТЕКТОР ЗА РЕНДГЕН УРЕЂАЈ – PP III/2019

Обавештење о покретању преповарачког постуpка (28.10.2019)

Конкурсна документација (28.10.2019)

-Одлука о додели уговора(06.11.19)

-Oбавештење o закљученим уговорима(22.11.19)

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГА ПРЕВЕТИВНОГ И КОРЕКТИВНОГ ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА РАДИОЛОШКОГ СИСТЕМА – PP II/2019

Обавештење о покретању преповарачког постуpка (24.09.2019)

Конкурсна документација (24.09.2019)

-Одлука о додели уговора(03.10.19)

-Oбавештење o закљученим уговорима(25.10.19)

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГА КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА NexTBIZ  ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМСКОГ ПАКЕТА КОЈИ СЕ КОРИСТИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА – PP I/2019

Обавештење о покретању преповарачког постучка (31.07.2019)

Конкурсна документација (31.07.2019)

-Одлука о додели уговора(12.08.19)

-Oбавештење o zaključenim ugovorima(29.08.19)

2018.година

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -УСЛУГА ПРЕВЕТИВНОГ И КОРЕКТИВНОГ ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА РАДИОЛОШКОГ СИСТЕМА ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ – PPII/18

Обавештење о покретању преповарачког постучка (20.09.2018)

Конкурсна документација (20.09.2018)

-Одлука о додели уговора(02.10.18)

-Obaveštewe o zaključenim ugovorima(19.10.18)

 


ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – УСЛУГА КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА NexTBIZ  ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМСКОГ ПАКЕТА КОЈИ СЕ КОРИСТИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА – PP I/2018

Обавештење о покретању преповарачког постучка (26.06.2018)

Конкурсна документација (26.06.2018)

-Oбавештење o zaključenim ugovorima(26.17.18)

**************************************************************************************************************************************************************

  1. GODINA

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -ПОПРАВКА МАГНЕТНЕ РЕЗОНАНЦИЈЕ “ Esaote C Scan“  Редни број јавне набавке: ПП  III/2017 –
Обавештење о покретању поступка (06.11.2017)
Конкурсна документација (06.11.2017)

Одлука о додели уговора (14.11.2017)
Обавештење о закљученом уговору (1.12.2017)
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВЕНТИВНОГ И КОРЕКТИВНОГ ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА РАДИОЛОШКОГ СИСТЕМА, редни број ПП  II/2017.

– Обавештење о покретању поступка (25.09.2017)
Конкурсна документација (25.09.2017)
Одлука о додели уговора (04.10.2017)
Обавештење о закљученом уговору (10.11.2017)

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА
редни број ПП  I/2017

  1. GODINA

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Редни број јадне набавке: ПП IV/2016 – надоградња и проширење функционалности постојеће радиолошке радне станице Диагон.
Обавештење о покретању преговарачког поступка (30.11.2016)

Koнкурсна документација (30.11.2016)
Одлука о додели уговора (09.12.2016)
Обавестење о закљученом уговору (28.12.2016)
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Редни број јавне набавке: ПП  III/2016 – услуга превентивног и корективног годишњег одржавања дигиталног рендген апарата Visaris Vision C

Обавештење о покретању преговарачког поступка (2.08.2016)
Конкурсна документација (2.08.2016)
Обавестење о закљученом уговору (23.08.2016)

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  – Јавна набавка  услуга- ПП II/2016 – коришћењa и одржавања NexTBIZ – пословног програмског пакета који се користи у здравственим установама

Обавештење о покретању преговарачког поступка (08.06.2016)
Конкурсна документација (08.06.2016)

Одлука о додели уговора (22.06.2016)
Обавештење о закљученом уговору (18.07.2016)

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  – Јавна набавка  услуга- ПП I/2016.-ремонт дигиталног радиолошког система Digraf C.

Обавештење о покретању преговарачког поступка (14.04.2016)
Конкурсна документација (14.04.2016)

Одлука о додели уговора (25.04.2016)
Oбавештење о закљученом уговору (09.05.2016)

  1. GODINA

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда -ПП III/2015. услуга преветивног и корективног одржавања радиолошког система
Oбавештење o покретању преговарачког поступка без обављивања позива за подношење понуда (02.07.2015)
Конкурсна документација (2.07.2015)

– Одлука о додели уговора (15.07.2015)
Обавештење о закљученом уговору (06.08.2015)
Преговарачки поступак без објављивања позхива за подношење понуда за доделу уговора за набавку добара – обликовану у две партије
Партија 1. Реагенси за индиректну имунофлуоресценцију и Партија 2. Супстрат за ЕЛИСА тестове, редни број ПП
II/2015.
Обавештење о покретању поступка (27.05.2015)
Конкурсна документација (27.05.2015)

Обавештење о додели уговора (8.06.2015)
Обавештење о обустави поступка (9.06.2015)
Обавештење о закљученом уговору-Партија 1 (25.06.2015)

Jавна набавка услуга коришћења и одржавања NexTBIZ пословног програмског пакета који се користи у здравственим установама. Редни број јабне набавке: ПП I/2015

Обавештење о покретању поступка (09.04.2015)
Конкурсна документација (09.04.2015)

Обавештење о закљученим уговорима (11.05.2015)

*********************************************************************************

  1. година

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – ПП III/2014.
Обавештење о покретању поступка (25.08.2014)

Конкурсна документација (25.08.2014)
Одлука о додели уговора (3.09.2014)
Oбавестење о закљученим уговорима (18.09.2014)

Јавна набавка услуга превентивног и корективног годишњег одржавања радиолошког система. Редни број јавне набавке: ПП II/2014
Обавештење о покретању поступка (26.06.2014)
Конкурсна документација (26.06.2014)

Одлука о додели уговора, редни број ПП II/2014
Обавештење о закљученом уговору – редни број ПП II/2014 (23.07.2014)
Jавна набавка услуга коришћења и одржавања NexTBIZ пословног програмског пакета који се користи у здравственим установама. Редни број јабне набавке: ПП I/2014

Обавештење о покретању поступка (21.02.2014)
Конкурсна документација (21.02.2014)

Oдлука о додели уговора, редни број ПП I/2014 (07.03.2014)
Обавештење о закљученом уговору (27.03.2014)

*************************************************************************************************************************************************************************

  1. година

Јавну набавку добара – лекови са позитивне листе лекова и лекови ван листе – Редни број јавне набавке: ПП ХI/2013
Обавештење о покретању поступка (30.8.2013)

Конкурсна документација (30.08.2013)
Измене и допуне конкурсне документације (03.09.2013)
Пречишћене конкурсна документација (03.09.2013)

Одлука о додели уговора, редни број ПП Xl/20l3 (17.09.2013)

Jавна набавка услуга сервисирања апарата за мерење густине костију (Hologic DXA Discovery)- Редни број јавне набавке: ПП  XII/2013
– Обавештење о покретању поступка (26.09.2013)
Конкурсна документација (26.09.2013)
Одлука о додели уговора, редни број ПП XII/2013 (7.10.2013)