Home »

Помоћници директора

Доц. др Горан Радуновић, помоћник директора за медицинске послове

Тел: 3600-845

Проф. др Мирјана Шефик Букилица, помоћник директора за научно-истарживачку и образовну делатност

Тел: 3600-940

Доц. др Предраг Остојић, помоћник директора за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику са амбулантом за клиничка мерења

Тел: 3600-850

Амбуланте

Главни шалтер: 3600-931 и 3612-979

Шалтер лабораторије: 3600-935

Шалтер за заказивање прегледа: 3600-930

Болничко II одељење

Проф. др Нада Вујасиновић – Ступар, шеф Одељења

Тел: 3600 – 820

Снежана Славковић, главна сестра Одељења

Тел: 3600 – 825

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 821 и 3600 – 822

Клинички асс. др сци. мед. Мирјана Златковић – Швенда

Др сци. мед. Сања Милутиновић

Др Драгана Боројевић

Др Ана зековић

Лекарска соба II 

Тел: 3600 – 827

Клинички асс. др сци. мед. Ивица Јеремић

Др Александра Кадић

Др сци. мед. Предраг Видаковић

Болничко III одељење

Клинички асс. др сци. мед. Вера Милић, шеф Одељења

Тел: 3600 – 830

Боса Радовчић, главна сестра Одељења

Тел: 3600 – 835

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 834 и 3600 – 831    

Клинички асс. др сци. мед. Маја Златановић

Прим. мр сци. др Снежана Новковић

Др сци. мед. Милица Грујић          

Др Ивана Павловић

Др Сања Виторовић

Др Јована Ковачић

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 831, 3600 – 832 и 3600 – 833

Др сци. мед. Бранко Бараћ  

Др Катарина Вагић

Болничко IV – а одељење

Доц. др Горан Радуновић, шеф Одељења

Тел: 3600 – 840

Јелена Митковић, главна сестра Одељења

Тел:  3600 – 845

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 843

Др Татјана Јовић

Др Саша Јањић

Др Јелена Чолић

Др Александар Радивчев

Лекарска соба II

Тел:3600 – 841 и 3600 -.842

Др Богдан Дејановић

Др Зоран Величковић

Прим. мр сци. мед. др Викторија Бајец

Болничко IV – б      

Проф. др Мирјана Шефик – Букилица, шеф Одељења

Тел: 3600 – 940

Ранка Ивановић, главна сестра Одељења

Тел: 3600 – 945

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 941

Клинички асс. др сци. мед. Славица Продановић

Прим. др Слађана Живојиновић

Др Валентина Штулић

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 942

Прим. др Александра Караџов – Николић

Др Никола Рогановић

Болничко V одељење

Доц. др Предраг Остојић, шеф Одељења

Тел: 3600 – 850

Јелица Мишић, главна сестра Осељења

Тел: 3600 – 855

Лекарска соба I

Тел:  3600 – 852

Клинички. асс. др сци. мед Татјана Живановић – Раднић

Др Драгана Петровић

Др Марко Перовић  

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 858

Клинички асс. др сци. мед. Славица Павлов – Долијановић

Др Милица Басарић

Болничко VI одељење

Др. Оливера Станковић, шеф Одељења

Тел: 3600 – 860

Милица Микић, главна сестра Осељења

Тел: 3600 – 865

Лекарска соба I

Тел: 3600 – 861

Прим. др сци. мед. Гордана Сушић

Др Нада Ђуровић

Др Биљана Стојић

Др Иван Јеремић

Лекарска соба II

Тел: 3600 – 866 и  3600 – 868

Др Душица Новаковић

Др Марија Атанасковић – Поповић

Одсек за педијатријску реуматологију

Прим. др сци. мед. Гордана Сушић, шеф Одсека

Тел: 3600 – 861

Снежана Матејић, главна сестра Одсека

Тел: 3600 – 865

Одељење за амбулантне прегледе

Др Татјана Јовић, шеф Одељења

Тел: 3600 – 843

Вања Јовановић, главна сестра Одељења

Тел: 3600 – 900

Одсек за ултразвук

Клинички асс. др сци. мед. Славица Продановић

Тел: 3600 – 941 

Ивана Веселиновић, главна сестра Одсека

Тел: 3600 – 880  

Дневна болница

Прим. др Слађана Живојиновић, шеф Дневне болнице

Тел: 3600 – 941 

Биљана Арсин, главна сестра

Тел: 3600  – 920 

Оливера Младенов, главна сестра Одсека за биолошке лекове 

Тел: 3600  –  970    

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

Прим. мр сци. мед. др. Снежана Новковић, шеф Службе

Тел: 3600  – 834

Шалтер: 3600 – 960

Одељење за лабораторијску дијагностику

Др Љиљана Ковачевић, шеф Одељења

Тел: 3600  – 981

Данијела Кнежевић, главни лаборант

Тел: 3600  – 983

Одељење за радиолошку дијагностику

Др Радован Миленковић, шеф Одељења

Тел: 3600  – 990

Јандрија Павлица, главни радиолошки техничар

Тел: 3600  – 992

Шалтер: 3600 – 991

Мерење густине костију (DEXA)

Весна Стоиљковић, главна сестра

Тел: 3600 – 908 и 3600 – 909

Болничка апотека

Ивана Марковић, шеф Болничке апотеке

Тел: 3600 – 870

Е-маил: reuma.apoteka@gmail.com

Зорица Хас, фармацеутски техничар

Тел: 3600 – 870

Е-маил: reuma.apoteka@gmail.com

Служба за научно- истраживачку и образовну делатност

Клинички асс. др сци. мед. Ивица Јеремић, шеф Службе

Тел: 3600 – 827

Одељење за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику

са амбулантом за клиничка мерења

Љиљана Врачарић, главна сестра Одељења

Тел: 3600 – 969  и 3600 – 973