Home » Информације од јавног значаја

Информације од јавног значаја

Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Весна Пајић Миндеровић, помоћник директора за немедицинске послове, 

Тел: 3600-810

Факс: 2681 – 059

E-mail: reumapra@gmail.com