Home » Заштита података

Заштита података

Лице за заштиту података о личности

Љиљана Шипка – Чортановски, руководилац правних, кадровских и административних послова/шеф Одељења за правне послове

Београд, Ресавска 69

Тел: 011 3600 – 811

Email: sipkair@gmail.com

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/2018).