Home » Унутрашње узбуњивање

Унутрашње узбуњивање

Лице овлашћено за пријем информацијa и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем

Љиљана Шипка – Чортановски, руководилац правних, кадровских и административних послова – шеф Одељења за правне послове

Тел: 3600 – 811

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Институту за реуматологију ………… (PDF)