Home » Kонтакт

Kонтакт

INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU
Resavska 69, 11000 Beograd
Centrala: 011 3600 800
Fax: 011 36 12 376
e-mail: reumabeo@eunet.rs

REFERENT ZA KOMUNIKACIJU:
Gordana Ristanović, telefon: 011 3600-892

OSOBA ZADUŽENA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA:
Vesna Pajić Minderović, telefon: 011 3600 810

ZAŠTITA PACIJENTOVIH PRAVA:
Tiršova 1, prizemlje, kancelarija br. 9
telefon: 011 360-5634
radno vreme: 9.00-15.00h

ZAŠTITNIK OSIGURANIKA:
Pasterova 1/ I sprat, soba 219
telefon: 206-8800, lok. 118 i 064 8522 826
radno vreme: 7.30-16.30h