Home »

Служба за правне и финансијске послове и Служба за техничке послове

Весна Пајић Миндеровић, помоћник директора за немедицинске послове

Tel: 3600-810        

Faks: 2681 – 059

E-mail: reumapra@gmail.com

Одељење за правне послове

Љиљана Шипка – Чортановски, руководилац правних, кадровских и админ. послова/шеф Oдељења

Тел: 3600 – 811

E-mail: sipkair@gmail.com

Ана Рајић, јавне набавке      

Tel: 3600 – 823

Гордана Ристановић, референт за комуникације

Тел: 3600 – 892

E-mail: reumabеo@eunet.rs

Кадровски послови

Марија Видаковић, кадровски послови

Тел: 3600 – 812

Достава поште/архива

Жељка Колунџић, достава поште/архива

Тел: 3600 – 813

Одељење за финансијске послове

Љиљана Јаћимовић, руководилац фин./рачуноводствених послова/шеф Одељења

Тел: 3600-815

E-mail: ekoreuma@eunet.rs

Обрачун зарада

Драгана Ивановић

Марија Митровић

Тел: 3600-808

E-mail: reuma.obracun@gmail.com

Благајна

Марина Шијачки

Тел: 3600-814

E-mail: reuma.blagajna@gmail.com

Одсек за књиговодство

Драгана Мачек, шеф Одсека

Тел: 3600-817

E-mail: reumafin@gmail.com

Драган Миленковић, самостални књиговођа

Тел: 3600-818

Наташа Максимовић, књиговођа

Тел: 3600-817

Одсек за фактурисање

Љиљана Николић, шеф Одсека

Тел: 3600-899

Техничка служба

Јоле Дурутовић, шеф Службе

Тел: 3699-806

Портирница: 3600-922

Дарко Ћоровић

Јовица Весић

Милета Грујичић

Томислав Мишић