Home » 2020 година јавне набавке мале вредности

2020 година јавне набавке мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГАКАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – Редни број јавне набавке: МБ I/2019

-Позив за подношење понуда ( 12.03.20)

-Конкурсна документација ( 12.03.20)

Одлука о додели уговора(24.03.20)

-Oбавештење о закљученом уговору(15.05.20)