Home » 2019 година јавне набавке мале вредности

2019 година јавне набавке мале вредности

2019 година

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГАМОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – Редни број јавне набавке: МВ XII/2019

Позив за подношење понуда ( 12.12.19)

-Конкурсна документација ( 12.12.19)

Одлука о додели уговора(24.12.19)

Oбавештење о закљученом уговору(16.01.20)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГАОДРЖАВАЊЕ ЗДРАСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМ ИНФОМЕДИС 3 – Редни број јавне набавке: МВ XI/2019

Позив за подношење понуда ( 04.11.19)

-Конкурсна документација ( 04.11.19)

-Одлука о додели уговора(14.11.19)

Oбавештење о закљученом уговору(28.11.19)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГАПРАЊЕ И ПЕГЛАЊЕ ВЕША – Редни број јавне набавке: МВ X/2019

-Позив за подношење понуда ( 31.10.19)

-Конкурсна документација ( 31.10.19)

Одлука о додели уговора(13.11.19)

-Oбавештење о закљученом уговору(28.11.19)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГАСАНАЦИЈА ГЛАВНОГ УЛАЗА У ЗГРАДУ ИНСТИТУТА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ – Редни број јавне набавке: МВ IX/2019

-Позив за подношење понуда ( 28.10.19)

-Конкурсна документација ( 28.10.19)

Одлука о обустави поступка(07.11.19)

-Обавештење о обустви поступка(12.11.19)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГАСАНАЦИЈА ГЛАВНОГ УЛАЗА У ЗГРАДУ ИНСТИТУТА ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ – Редни број јавне набавке: МВ VIII/2019Обустављено

-Позив за подношење понуда ( 14.10.19)

-Конкурсна документација ( 14.10.19)

-Одлука о обустави поступка(23.10.19)

-Обавештење о обустви поступка(24.10.19)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГАСРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ – Редни број јавне набавке: МБ VII/2019

-Позив за подношење понуда ( 12.07.19)

-Конкурсна документација ( 12.07.19)

-Одговор бр 1 (18.07.19)

-Измена и одлука конкурсне документације (18.07.19)

-Конкурсна документација – прећишћен текст (18.07.19)

-Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (18.07.19)

-Одговор бр 2 (27.05.19)

-Одлука о додели уговора(25.07.19)

-Одлука о обустави поступка(25.07.19)

-Обавештење о обустви поступка(31.07.19)

-Oбавештење о закљученом оговору(12.08.19)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– НАБАВКА СЕРВЕРСКЕ ОПРЕМЕ, ЛИЦЕНЦЕ ЗА WINDOWS СЕРВЕРЕ И УСЛУГА ВИРТУАЛИЗАЦИЈЕ – Редни број јавне набавке: МБ VI/2019

-Позив за подношење понуда ( 12.07.19)

-Конкурсна документација ( 12.07.19)

-Одлука о додели уговора(22.07.19)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГАОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗОПОСЛЕНИХ – Редни број јавне набавке: МБ V/2019

-Позив за подношење понуда ( 09.07.19)

-Конкурсна документација ( 09.07.19)

-Одлука о додели уговора(18.07.19)

-Обавештење о закљученом уговору(02.08.2019)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГАРЕДОВАН СЕРВИС ШТАМПАЧА И КОПИР АПАРАТА, ВАНРЕДНЕ СЕРВИСНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, ИСПОРУКА ТОНЕРА, УСЛУГА ШТАМПАЊА (ФОТОКОПИРАЊА) И КОРИШЋЕЊА UNIFLOW СОФТВЕРА ИСКАЅАНЕ КРОЗ ЦЕНУ ОТИСАКА – Редни број јавне набавке: МБ IV/2019

-Позив за подношење понуда ( 25.06.19)

-Конкурсна документација ( 25.06.19)

-Одлука о додели уговора(08.07.19)

-Обавештење о закљученом уговору(15.07.2019)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА– САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БОЛНИЧКУ АПОТЕКУ И СЛУЖБЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ – Редни број јавне набавке: МV III/2019

-Позив за подношење понуда ( 22.05.19)

-Конкурсна документација ( 22.05.19)

-Одговор бр 1 (24.05.19)

-Измена и одлука конкурсне документације (24.05.19)

-Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (24.05.19)

-Конкурсна документација – прећишћен текст (24.05.19)

-Одговор бр 2 (27.05.19)

-Одговор бр 3 (27.05.19)

-Одговор бр 4 (27.05.19)

-Одлука о додели уговора(05.06.19)

-Одлука о обустави поступка(05.06.19)

-Обавештење о обустви поступка(20.06.19)

-Обавештење о закљученом уговору(09.07.2019)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГАКАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ – Редни број јавне набавке: МБ II/2019

-Позив за подношење понуда ( 12.03.19)

-Конкурсна документација ( 12.03.19)

-Измена и одлука конкурсне документације (15.03.19)

-Конкурсна документација – прећишћен текст (15.03.19)

-Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (15.03.19)

-Одговор бр 1 (18.03.19)

-Измена и допуне конкурсе документације (18.03.19)

-Пречишћен текст конкурсне документације (18.03.19)

-Обавештење о продужењу рока за подношење понуде (18.03.19)

-Одлука о додели уговора(29.03.19)

-Обавештење о закљученом уговору(25.04.2019)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – НАБАВКА ВОЗИЛА ПУТЕМ ФИНАНСИЈСКО ЛИЗИНГА – Редни број јавне набавке: МB I/2019

-Позив за подношење понуда ( 18.02.19)

-Конкурсна документација ( 18.02.19)

-Одлука о додели уговора(27.02.19)

-Обавештење о закљученом уговору(11.03.2019)