Home » 2015 година јавне набавке мале вредности

2015 година јавне набавке мале вредности

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „ИНФОМЕДИС“, РЕДНИ БРОЈ МВ XIII/2015
Позив за подношење понуда (5.10.2015)
Конкурсна документација (5.10.2015)

Обавештење о закључпеном уговору (06.11.2015)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ПРАЊА И ПЕГЛАЊА ВЕША, РЕДНИ БРОЈ МВ XII/2015
Позив за подношење понуда (28.09.2015)
Конкурсна документација (28.09.2015)

Измена и допуна конкурсне документације (1.10.2015)
Конкурсна документација -пречишћен текст (1.10.2015)
Обавештење о измени и допуни конкурсне документације (1.10.2015)

Одговор бр. 1 (2.10.2015)
Измене и допуне конкурсне документације (2.10.2015)
Обавештење о измени и допуни конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда (2.10.2015)
Конкурсна документација (пречишћен текст 02.10.2015)

Одлука о додели уговора (13.10.2015)
Обавештење о закључпеном уговору (2.11.2015)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ, РЕДНИ БРОЈ  МВ XI/2015
Позив за подношење понуда (23.07.2015)
Конкурсна документација (23.07.2015)

Обавештење о обустави поступка (12.08.2015)
Обавештење о закљученим уговорима (20.08.2015)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, РЕДНИ БРОЈ МВ X/2015
Позив за подношење понуда (26.06.2015)
Конкурсна документација (26.06.2015)
Oдговор бр.1
Обавештење о обустави поступка (16.07.2015)
Oбавештење о закљученим уговорима (28.07.2015)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Технички материјал, редни број набавке МВ IX/2015

Позив за подношење понуда (19.06.2015)
Конкурсна документација (19.06.2015)

Обавештење о обустави поступка за партије 4,5,6,7 и 8 (08.07.2015.)
Обавештење о закљученим уговорима (17.07.2015)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- За јавну набавку услуга штампања (фотокопирања), које обухвата и коришћење Uni Flоw софтвера , редовне сервисне интервенције копир апарата, штампача, ванредне сервисне интервенције, испорука  тонера–  МВ VIII/I2015
Позив за подношење понуда (17.06.2015)
Конкурсна документација (17.06.2015)

Обавештење о закљученом уговору (08.07.2015.)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА У СКЛАДУ СА ИЗМЕНАМА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, А РАДИ ДОБИЈАЊА САГЛАСНОСТИ МУП-а – МВ V/2015
Позив за подношење понуда (26.05.2015)
Конкурсна документација (26.05.2015)

Одговор број 1. 02.06.2015)

Обавештење о закљученом уговору (07.07.2015.)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- набавка добара-медицинска опрема-пацијент монитор за праћење виталних функција. МВ VI /2015
Позив за подношење понуда (21.05.2015)
Конкурсна документација (21.05.2015)

Одговор на питање (28.05.2015)
Обавештење о закљученом уговору (22.06.2015)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- Услуга професионалног чишћења и одржавања подних облога, МВ VII/2015
Позив за подношење понуда (19.05.2015)
Конкурсна документација (19.05.2015)

Обавештење о закљученом уговору (22.06.2015)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- Збрињавање медицинског отпада – MB IV/2015
Позив за подношење понуде (16.04.2015)
Конкурсна документација (16.04.2015)

Одговор број 1. (20.04.2015)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА (07.05.2015)
Обавештење о закљученом уговору (25.06.2015)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – Средства за одржавање хигијене – МВ III/2015
Позив за подношење понуда (01.04.2015)
Конкурсна документација (01.04.2015)

Одговор бр. 1 (6.04.2015)
Обавестење о поднетом захтеву за заштиту права (24-04-2015)
Обавештење о закљученим уговорима (11.05.2015)
Обавестење о обустави поступка јавне набавке за партију 8 (18.05.2015)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- Збрињавање медицинског отпада – MB II/2015
Позив за подношење понуде (11.03.2015)

Конкурсна документација  (11.03.2015)
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (07.04.2015)


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
Kancelarijski materijal – редни број јавне набавке – MB I/2015
Позив за подношење понуде (12.02.2015)
Конкурсна документација (12.02.2015)

Одговор број 1. (18.02.2015)
Обавештење о закљученим уговоорима (12.03.2015)