Home » 2016 година јавне набавке мале вредности

2016 година јавне набавке мале вредности

JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА-УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, РЕДНИ БРОЈ МВ XIII/2016
Позив за подношење понуда (24.11.2016)

Конкурсна документација (24.11.2016)
Одговор бр. 1 (28.11.2016)
Измене и допуне конкурсне документације (28.11.2016)
Конкурсна документација (пречишћен текст) )(28.11.2016)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (28.11.2016)
Oдговор бр. 2 (01.12.2016)
Одлука о додели уговора (06.12.2016)
 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА-  ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА „ИНФОМЕДИС 3“,- РЕДНИ БРОЈ МВ XII/2016
Позив за подношење понуда (21.10.2016)
Конкурсна документација (21.10.2016)

Одлука о додели угобвора (02.11.2016)
– Обавештење о ѕакљученом уговору (18.11.2016)
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- УСЛУГА ПРАЊА И ПЕГЛАЊА ВЕША , РЕДНИ БРОЈ МВ XI/2016
– Позив за подношење понуда (10.10.2016)
Конкурсна документација (10.102016)
Одлука о додели уговора (21.10.2016)
Обавештење о закљученом уговору (03.11.2016)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА СЛУЖБУ ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ, РЕДНИ БРОЈ МВ X/2016
Позив за поднођење понуда (21.07.2016)
Конкурна документација (21.07.2016)

Одговор бр. 1 (22.07.2016)
Одлука о обустави поступка (29.07.2016)
Обавештење о обустави поступка (04.08.2016)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – РЕДОВАН СЕРВИС ШТАМПАЧА И КОПИР АПАРАТА, ВРЕНРЕДНЕ СЕРВИСА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, ИСПОРУКА ТОНЕРА, УСЛУГА ШТАМПАЊА (ФОТОКОПИРАЊА) И КОРИШЧЕЊА УНИ ФЛОЊ СОФТВЕРА ИСКАЗАНЕ КРОЗ ЦЕНУ ОТИСКА, Редни број МВ IX/2016 (27.06.2016)

Позив за подношење упонуда (27.06.2016)
Конкурсна документација (27.06.2016)

Одлука о додели уговора (7.07.2016)
Обавештење о закљученом уговору (18.07.2016)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА: ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ, РЕДНИ БРОЈ MB VIII/ 2016
Позив за подношење понуда (14.07.2016)
Конкурсна документација (14.07.2016)
Одговор бр. 1. (21.07.2016)
Одлука о додели уговора (25.07.2016)
Обавестење о закљученом уговору (17.08.2016)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ПОПРАВКА АПАРАТА ЗА ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЈУ –  LUNAR PRODIGY ADVANCE, произвођача GENERAL ELECTRIC- MB VII/2016
Позив за подношење понуда (14.06.2016)
Конкурсна документација (14.06.2016)
Одлука о додели уговора (23.06.2016)
Обавештење о закљученом уговору (01.07.2016)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – КЛИМА УРЕЂАЈИ ЗА БОЛНИЧКА ОДЕЉЕЊА, СА МОНТАЖОМ- Редни број јавне набавке: МВ VI/2016
Позив за подношење понуда (3.06.2016)
Конкурсна документација (3.06.2016)

Oдлука о додели уговора (22.06.2016)
Обавештење о закњученом уговору (5.07.2016)

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- Средства за одржавање хигијене. Редни број набавке МВ V/2016
Позив за подношење понуда (13.05.2016)
Конкурсна документација (13.05.2016)
Oдговор бр. 1 (17.05.2016)
Одговор бр. 2 (17.05.2016)

– Одговор бр. 3 (18.05.2016)
Одлука о додели уговора (30.05.2016)
Одлука о обустави поступка за партију бр. 9 (30.05.2016)

Обавештење о обустави поступка (6.06.2016)
Обавештење о закљученим уговорима (16.06.2016)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – Санитетски и медицински потрошни материјал за болничку апотеку – Редни број набавке МВ IV/2016
Позив за подношење понуда (1.04.2016)
Конкурсна документација (1.04.2016)

Одговor бр. 1. (5.04.2016)
Измена и допуна конкурсне документације (05.04.2016)
Конкурсна документација (пречишћен текст) (5.04.2016)

Обавештење о продужењу рока (05.04.2016)
Одговор бр. 2 (7.04.2016)
Одговор бр. 3 (7.04.2016)
Одлука о додели уговора (21.04.2016)
Одлука о обустави поступка (21.04.2016)
Одлука о обустави поступка јавне набавке (27.04.2016)
Обавештење о закљученим уговорима (1.06.2016)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА –Душеци за болничке кревете –  Редни број набавке МВ III//2016
Позив за подношење понуде (18.03.2016)

Конкурсна документација (18.03.2016)
Одговор бр. 1. (21.03.2016)
Одговор бр. 2. (24.03.2016)
Одговор бр. 3. (24.03.2016)
Измена и допуна конкурсне документације (24.03.2016)
Конкурсна документација (пречишћен текст) (24.03.2016)

Обавештење о продужењу рока (24.03.2016)
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (29.03.2016)
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (20.09.2016)
Конкурсна документација (20.09.2016)
Одговор бр. 1 (26.09.2016)
Измене и допуне конкурсне документације (26.09.2016)
Конкурсна документација-пречишћен текст (26.09.2016)
Обавештење о продуђељу рока за подношеље понуда (26.09.2016)

Одлука о додели уговора (10.10.2016)
Одлука о додели уговора (14.10.2016)
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – Радна униформа, одећа и обућа – Редни број набавке МВ II/2016
Позив за подношење понуде (01.03.2016)

Конкурсна документација (01.03.2016)
Одлука о додели уговора (11.03.2016)
Одлука о обустави поступка (11.03.2016)
Обавештење о обустави поступка за партије бр 2 и 3. (17.03.2016)
Обавештење о закљученим уговорима (28.03.2016)

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРАKancelarijski materijal – редни број јавне набавке – MB I/2016
Позив за подношење понуде (23.02.2016)
Конкурсна документација (23.02.2016)

Одговор број 1. (24.02.2016)
Oдлука о додели уговора (3.03.2016)
Обавештење о закљученом уговору (14.03.2016)